Komercijos modelio diegimas įmonėje “Burbuliukas ir Co” UAB

Komercijos modelio diegimas įmonėje “Burbuliukas ir Co” UAB

UAB “ Burbuliukas ir Co “ pradėjo įgyvendinti projektą E. komercijos modelio diegimas įmonėje “Burbuliukas ir Co” UAB pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.

Projekto tikslas – paskatinti verslo sandorių valdymą ir vykdymą elektroniniu būdu diegiant klientų savitarnos sprendimus el. prekybos platformoje.

Projekto bendra vertė – 30 520,00 EUR 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga – 2023-02-17